Styrka – En översikt

strength

 (strĕngkth, strĕngth, strĕnth)n.

1. The state or quality of being strong; physical power or capacity: the strength needed to lift a box.

2. The capacity to resist attack; impregnability: the strength of the ship’s armor.

3. The capacity to resist strain or stress; durability: the strength of the cables.

4. The ability to deal with difficult situations or to maintain a moral or intellectual position: Does he have the strength to overcome such a tragedy?

Styrka är ett begrepp som handlar om att klara av att hantera och utföra det som är svårt. Inledningsvis tänker vi ofta på fysisk styrka, förmågan att kunna lyfta tunga föremål, eller att klara av fysisk smärta eller stöt.

Men styrka handlar också om psykiska och sociala faktorer. Att våga gå emot gruppen, att kunna hantera stress, att överkomma svårigheter i livet.

Inom filosofin talar man ibland om värden som är antingen instrumentella eller intrinsikalt värdefulla. Lycka/välmående är ett exempel på något som vissa anser är intrinsikalt värdefullt. Det behöver inte förklaras VARFÖR det är bra med lycka. Lycka är bra, i sig självt. Lycka behöver inte användas som ett instrument för att uppnå något annat högre mål.

Är styrka ett intrinsikalt värde? Kanske.

Jag menar att styrka är gott i sig självt. Styrka är uppenbart något positivt för den som har egenskapen. Kanske vill någon argumentera att man kan ha ”för mycket” styrka på något sätt, men då menar jag att det upphör att vara en styrka. Istället blir det en svaghet.

Det är viktigt att poängtera styrkans intrinsikala värde. Det betyder nämligen att (precis som lycka) så gör alla människor rätt i att ständigt sträva efter styrka. Precis som med lycka, så kommer vi inte alltid lyckas. Men precis som med lycka, så gör vi bäst i att sträva mot det som mål.

På vilka sätt kan en människa vara stark?

Fysiska aspekter av styrka

Förmågan att lyfta tungt

Förmågan att hantera ”impact”

Förmågan att hantera fysisk smärta

Förmågan att uthärda aerob aktivitet

Förmågan att uthärda anaerob aktivitet

Förmågan att utföra komplicerade tekniska rörelser

Förmågan att ha god kroppskontroll

Förmågan att ha god rörlighet

Förmågan att utföra idrott

Förmågan att utöva kamp (ex. självförsvar)

Psykiska aspekter av styrka

Förmågan att uthärda psykisk smärta

Förmågan att hantera kriser

Förmågan att hantera stress med olika lösningsstrategier

Förmågan att planera långsiktigt och agera därefter

Förmågan att utöva disciplin

Just disciplin är en av de viktigaste aspekterna av styrka, det tar sig uttryck i ex. disciplin inom kosten, träningen och utbildningen. Jag kan inte se någon styrka som är viktigare än förmågan att utöva disciplin.

Förmågan att utbilda sig (vilket alla kan göra, på olika sätt)

Förmågan att skärpa sin kognitiva kapacitet

Förmågan att skärpa sina sinnen och bli medveten om sin omgivning

Förmågan att hantera sina känslor och välja vilka man skall agera på

Förmågan att vara modig.

Sociala aspekter av styrka

Förmågan att stå emot gruppen (det är oerhört svårt för människan att gå emot sin grupp. Men det är ofta viktigt).

Förmågan att leda en grupp.

Förmågan att vara en god följare.

Förmågan att se igen sociala samspel och interaktioner.

Förmågan att se sin egen roll i sociala samspel

Förmågan att aktivt och eftertänksamt forma sin roll i de olika miljöer man vistas.

Förmågan att stå upp för det som är rätt.

Förmågan att ställa sig emot det som är fel.

Förmågan att se individer där vi gärna ser grupptillhörighet.

Förmågan att befria sig själv från påverkan av inbillade förväntningar från andra människor.

Förmågan att tala sanning, även när det är svårt.

Förmågan att veta vad det innebär att vara en god värd.

Förmågan att veta vad det innebär att vara en god gäst.

Förmågan att noggrant reflektera över vilka dygder man strävar efter att exemplifiera.

Förmågan att vara lojal, även när det är svårt.

Förmågan att vara självförsörjande och inte leva på andras hårda arbete.

Förmågan att ge andra respekt, och att själv kräva respekt tillbaka.

AVSLUTNING:

Det finns såklart fler aspekter av styrka. Min tanke är att använda dessa inlägg som en slags blogg/dagbok/anteckningsblock där jag kan skriva ned mina tankar om filosofi. Det finns en dröm om att i framtiden sammanställa dem till en bok.

Tack för att du läste!

OSU

Carl Booberg 20190421